петак, 30. април 2010.

Red reči

U onoj ustanovi, koju pominjem a ne želim da imenujem, često imam posla s pogrešnim redom reči u rečenici. Naprosto se upitam da li novinarke (zvuči seksistički, ali za sad sam to primetio samo kod novinarki) koje napišu takve rečenice uopšte misle dok ih pišu. Posle se zapitam da li one možda tako i govore. Da li su svesne da postoji red reči, i da remećenje istog može drastično da promeni značenje rečenice?
Danas sam ponovo imao takav jedan slučaj. Evo da odmah pređemo na stvar:

Međutim, iznet je i niz primedbi koje su se odnosile na primenu zakona o zabrani diskriminacije i o javnom informisanju, koje se tiču jačanja poverenja u državu Albanaca u Preševu, Bujanovcu i Medveđi, kao i nedefinisanost i nedovoljnu transparentnost vlasništva nad medijima.
E sad, normalan čovek kada ovo čita i vidi deo teksta koji sam podebljao, odmah se zapita - čeknider, kakva država Albanaca u Preševu, Bujanovcu i Medveđi? Međutim, nije u pitanju država Albanaca, već poverenje Albanaca u državu. Tako da bi rečenica, s rečima na svom mestu glasila ovako:

Međutim, iznet je i niz primedbi koje su se odnosile na primenu zakona o zabrani diskriminacije i o javnom informisanju, koje se tiču jačanja poverenja Albanaca u Preševu, Bujanovcu i Medveđi u državu, kao i nedefinisanost i nedovoljnu transparentnost vlasništva nad medijima.

No, kod tolikog nabrajanja čovek na kraju više ne zna čemu služi prvi predlog "u", a čemu drugi. Posle detaljne analize s jednom lektorkom, došao sam do zaključka da bi rečenica trebalo da glasi ovako:

Međutim, iznet je i niz primedbi koje su se odnosile na primenu zakona o zabrani diskriminacije i o javnom informisanju, koje se tiču jačanja poverenja Albanaca iz Preševa, Bujanovca i Medveđe u državu, kao i nedefinisanost i nedovoljnu transparentnost vlasništva nad medijima.
A ne bi škodilo ni da pred "nedefinisanost" stavimo predlog "na".

Ovo je jedan kompleksan slučaj, gde puko premeštanje reči nije bilo dovoljno. No, kunem vam se, imao sam jednom i rečenicu koja je u spornom delu glasila ovako:

... zbog učestalih napada na granici albanskih ekstremista...
Toliko o tome.