четвртак, 25. јун 2009.

Pandemija, koleginice? (iliti bukvalno prepisivanje, robovanje izvoru)

U istom pregledu štampe koji smo pomenuli u prethodnom novinarizmu, imali smo i sledeću rečenicu:

Institut za tropske i infektivne bolesti u Beogradu potpuno je spreman za eventualnu pandemiju svinjskog gripa u Srbiji.
Iako sam bio spreman da pucam u koleginicu koja je sastavila pregled štampe, "pandemija" piše i u izvoru - Blicu. Opet mi se u glavi vrzmalo pitanje da li treba slepo prenositi izvor, ili ga prepričati - ipak je to pregled štampe, valjda možemo malo slobode da imamo?
Za one koji ne razumeju novinarizam - pandemija ne može da bude u jednoj državi, pandemija se prostire na više država ili kontinenata, bar po definiciji.